Garantie

Hardware garantie

De hardware wordt geleverd met een fabrieksgarantie van één (1) jaar die start op de datum van levering van de hardware. Wanneer er een gebrek aan de hardware zou zijn tijdens de fabrieksgarantie periode dient abonnee de hardware in te leveren bij iBUTLER, die zorgt dat het mankement wordt verholpen door de importeur indien blijkt dat abonnee geen schuld heeft in de oorzaak van het gebrek (bijv. duidelijke valschade, etc.). iBUTLER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of aansprakelijkheid voor de periode dat abonnee niet over de hardware kan beschikken.

Bij het ‘Connect24-7 Premium’ pakket of de een van Premium PC’s of Tablet-PC’s (zie lijst hieronder) wordt een garantiecontract afgesloten voor de Touchscreen PC, geleverd door de importeur van de betreffende hardware, geldig gedurende één (1) tot drie (3) jaren na afsluiten van de overeenkomst waarbij een installateur van de importeur bij abonnee langskomt voor nazicht/reparatie indien van toepassing. De garantietermijn van de premium PC modellen kunnen slechts bij aankoop verlengd worden van één naar drie (3) jaar of naar vijf (5) jaar.

Tijdens de betreffende garantieperiode zal er een gereduceerd tarief gelden voor mogelijke interventies die buiten de hardware-garantie en software support vallen (geldend tarief vermeld op deze pagina; in 2015: Eur 65,00 (exclusief 21% BTW) per uur plus verplaatsingskosten die in rekening gebracht zullen worden bij abonnee). Voor interventies na 18.00u tijdens werkdagen wordt dit tarief met een factor 2, en in het weekend met een factor 3 vermenigvuldigd. Dit geldt in elk geval wanneer het gebrek veroorzaakt wordt door installaties op de computer geplaatst door abonnee en/of virussen of aanpassingen aan de computer of software door abonnee veroorzaakt.

De garantie is slechts geldig indien abonnee iBUTLER onmiddelijk (uiterlijk binnen 8 kalenderdagen) van een mogelijk gebrek op de hoogte heeft gesteld per e-mail en indien alle nazicht, mogelijke reparaties en onderhoud op de betreffende hardware door iBUTLER of door iBUTLER aangestelde installateurs zijn uitgevoerd. Mogelijke klachten dienen zo spoedig mogelijk per e-mail (info@Connect24-7.com) en/of telefoon (+32 (0)32 983 610) aan iBUTLER te worden gemeld. iBUTLER zal zo veel mogelijk klachten en issues behandelen via verbinding op afstand (via de PC). De geldende garantie, service, support en ondersteuning voorwaarding staan vermeld op deze pagina.

Premium PC’sStandaard garantieperiodeSoort garantie
AerPOS Pro – 15”3 jaarOmnium – on-site
AerPOS Premium – 15"1 jaarOmnium – on-site
HP RP2 – 14”3 jaarCollect & Return
Connect Tablet-PC – 10”2 jaar – 6mnd op batterijCollect & Return

Connect24-7 adviseert de Premium PC’s van AerPOS en de Connect Tablet-PC’s voor de uitstekende support & betrouwbaarheid.

Hosting

Het dashboard, de websites, webshops, klantenkaart systeem, tafelreservatiesysteem en de andere Connect24-7 APPs worden in de Cloud gesupporteerd door Microsoft Azure, één van de absolute marktleiders in hosting & server oplossingen. Er wordt een beschikbaarheid van 99,99% gegarandeerd. Wanneer er zich toch een probleem zou voordoen, dan zullen Microsoft Azure en Connect24-7 al het mogelijke doen om de issue zo spoedig mogelijk op te lossen. Bij een uitval van het internet in het algemeen (bij u, bij Connect24-7 of haar leverancier(s)) en bij een hosting en/of server probleem bij de leverancier(s) van Connect24-7 is sprake van overmacht. Het is mogelijk om een Service Level Agreement (SLA) te voorzien voor deze uitzonderlijke situaties zodat uw APPs een nog veel mindere kans hebben om tijdelijk niet beschikbaar te zijn Contacteer ons voor het opstellen van een maatwerk offerte voor deze SLA op basis van uw persoonlijke wensen.

Website en overige software ontwikkeling & support

Wijzigingen aan de website na de opleveringsdatum of aanvullende support of ontwikkelingswerk buiten de in de overeenkomst omschreven ontwikkelings werkzaamheden zullen door iBUTLER worden aangerekend aan het tarief van Eur 15,00 (exclusief 21% BTW) per 15 minuten.

Support

Bugs in software of hardware dienen zo spoedig mogelijk gemeld worden, bij voorkeur per e-mail met een korte omschrijving van de issue en in bijlage een ‘PrintScreen’ of foto van de betreffende issue. De communicatie in detail per e-mail zal zorgen voor een snellere support en oplossing van de issue. Telefonische support 24-7 bedraagt Eur 50,- per oproep indien niet-urgent.

Tekst & design POSGARD©

Powered by POSGard